Què sabem sobre la inclusió?

a Actualitat/Vida

La inclusió és l’actitud política d’integrar totes les persones en la societat

Definició:

La inclusió és l’actitud, tendència o política d’integrar totes les persones en la societat, amb l’objectiu que aquestes puguin participar i contribuir en ella i beneficiar-se en aquest procés. 

La paraula, com a tal, prové del llatí inclusió, inclusiōnis.

Tipus d’inclusió:

· Inclusió social:

  • Significa acollir a tota la gent de tota mena a la població, no fer el lleig davant a les persones.

· Inclusió laboral:

  • Dona referència als drets que qualsevol persona en condició de discapacitat i diversitat tinguin dintre el mercat laboral.

· Inclusión educativa:

  • Aquest tipu el que demana es que es tinguin en compte les diferències de la gent en el àmbit educatiu, i que es respecti això.

· Inclusión cultural:

  • Fa referència als processos d’acceptació de les diverses cultures, i que es respectin els seus drets, i la seva col·laboració en la vida social.

Inclusió en la llei:

“El nou Decret d’educació inclusiva: una norma positiva que deixa obertes algunes qüestions”

El passat 19 d’octubre, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ( DOGC) es va publicar el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Aquest Decret s’empara, entre d’altres, en la Llei d’Educació de Catalunya, Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

En aquest sentit, la LEC recull la necessitat d’adequar l’activitat educativa per atendre la diversitat de l’alumnat i l’assoliment d’una igualtat d’oportunitats i d’accessibilitat, i que l’atenció educativa de tot l’alumnat es regeix pel principi d’inclusió. Per altra banda, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència recull que els infants i els adolescents amb discapacitat tenen dret a gaudir d’un sistema educatiu inclusiu, amb accés a l’educació obligatòria en les mateixes condicions que els altres membres de la comunitat, sense exclusió per raó de discapacitat, i als ajustaments i suports necessaris per assolir el màxim desenvolupament acadèmic, personal i social. 

I, la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, té com a un dels seus objectius principals aconseguir una societat inclusiva i accessible, que eviti la discriminació i propiciï la igualtat d’oportunitats per a tothom, especialment per a les persones que tenen discapacitats.

On/Que comporta la marginació social:

La marginació social condueix al pensament conspiracionista, un estudi ha descobert. Que quan la gent se sent exclosa, busca el sentit de la vida en experiències quotidianes, moltes vegades en històries falses que els porten a compartir teories conspiratòries i a allunyar de les seves famílies i de la societat.

Un equip de científics de la Universitat de Munich, a Alemanya, ha realitzat diversos estudis en els quals s’ha analitzat l’efecte de l’exclusió social a les tendències religioses. Els resultats obtinguts han demostrat que els sentiments d’aïllament propicien nivells significativament més alts d’afiliació religiosa. La religió podria establir-se com una solució per a aquestes situacions perquè proporciona una comunitat per a aquells que s’adaptin a la ideologia grupal, expliquen els investigadors.
Un estudi que va analitzar les reaccions cerebrals de persones que pateixen aïllament social va descobrir que el funcionament neuronal decau en aquestes circumstàncies, ocasionant una menor capacitat de decisió i un menor rendiment intel·lectual. Aquesta disminució de la capacitat cerebral explicaria certes actituds com l’alcoholisme, l’agressivitat o el baix rendiment escolar o laboral, freqüent en les persones socialment marginades.

Hola, em dic Arnau, aquest curs estic fent 4t d’Eso a Barcelona l’Escola Projecte. Sóc un noi que desde petit he tingut la gran passió d’anar amb bicicleta, porto des dels tres anys anant, he competit… Tinc 15, per complir-ne 16, també he fet basquet cinc anys, i m'agraden molt els esports de muntanya, i aquest any me apuntat a escalada amb un amic, i també faré esquí de competició a l'hivern. 

Hola, me llamo Arnau, este curso estoy haciendo 4t de Eso en Barcelona en la “Escola Projecte”. Soy un chico que desde pequeño he tenido la gran pasión de ir en bicicleta, llevo desde los tres años yendo, y compitiendo ... Tengo 15, para cumplir los 16, también he hecho baloncesto cinco años, y me gustan mucho los deportes de montaña, y este año me he apuntado a escalada con un amigo, y también haré esquí de competición en invierno.

 

Hi, my name is Arnau, this year I am doing 4th of ESO in Barcelona at Escola Projecte. I am a boy who since I was a child I have had the great passion of cycling, I have been going since three years, and competing … I'm 15, to turn 16, I have also done basketball for five years, and I really like mountain sports, and this year I signed up for climbing with a friend, and I will also do winter skiing.