Les intoleràncies alimentaries

8 views

Les intoleràncies alimentàries són reaccions adverses als aliments i que produeixen alguna alteració que fa que no puguem digerir correctament l’aliment o algun dels seus components. De fet, aquestes intoleràncies poden arribar a tenir algun símptoma com ara diarrea o dolor abdominal.

Les dues causes més comunes d’intolerància o al·lèrgia són per culpa de la lactosa i el gluten:

Intoleracia a la lactosa

La lactosa és el principal glúcid de la llet. És un aliment molt important del consum quotidià. La intolerància apareix quan els nivells de lactosa no són suficients per poder digerir la lactosa, que arriba al còlon mantenint unides la glucosa i la galactosa, que són els bacteris del còlon que constitueixen la microflora intestinal la descomponguin mitjançant una fermentació i es generin diferents compostos, bàsicament gasos i àcids orgànics. Aquests compostos són els que provoquen els símptomes de la intolerància, com dolor, distensió abdominal i/o diarrea.

La Leche, Lácteos, Alergia

Intolerancia al gluten

El gluten és una proteïna que tenen alguns cereals com el blat, ordi, sègol, civada, espelta. El problema és que el gluten no només es troba en aquests aliments, sinó que a la indústria s’utilitza com espessidor en múltiples productes.

Si una persona celíaca consumeix gluten o qualsevol aliment que el contingui crearà una resposta autoimmune que generarà la inflamació i deteriorament de la mucosa de l’intestí prim. Es poden presentar símptomes com nàusees, vòmits, diarrees  o, en el 10% dels casos restrenyiment.

De Trigo, Gluten, Alergia, Los Alimentos

Redactor juniors

El més recent

Què és el CEJAS?

El CEJAS (Centre d’Atenció a Joves Sobre les Sexualitats) és un servei d’atenció a joves especialitzat

Relat en xarxa

– Que em donguis el penjoll! – va exclamar l’Enia amb tons amenaçadors. Quan es va