/

Què és l’Unity?

Unity és el que es coneix com un motor de desenvolupament o motor de joc. El terme motor de videojoc, “joc engine”, fa referència a un programari el qual té una sèrie