/

Política abans que salut?

Espais tancats, multituds, escassa ventilació: aquests són els principals motius de la transmissió del coronavirus. Per bloquejar-lo, una de les eines més efectives és portar una mascareta que impedeixi respirar les partícules